ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2024

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σ.Φ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΘΑ – ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΤΗΛ. 27230 22880ΠΥΛΟΣ
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣΤΗΛ. 27230 22556ΠΥΛΟΣ


1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
1ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕΠΑΡ
2ΤΡΠΑΡΣΑ
3ΤΕΣΑΚΥ
4ΠΕΚΥΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
5ΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΤΡ
6ΣΑΤΡΤΕ
7ΚΥΤΕΠΕ
8ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕΠΑΡ
9ΤΡΠΑΡΣΑ
10ΤΕΣΑΚΥ
11ΠΕΚΥΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
12ΠΑΡΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΤΡ
13ΣΑΤΡΤΕ
14ΚΥΤΕΠΕ
15ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΠΕΠΑΡ
16ΤΡΠΑΡΣΑ
17ΤΕΣΑΚΥ
18ΠΕΚΥΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
19ΠΑΡΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΤΡ
20ΣΑΤΡΤΕ
21ΚΥΤΕΠΕ
22ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕΠΑΡ
23ΤΡΠΑΡΣΑ
24ΤΕΣΑΚΥ
25ΠΕΚΥΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
26ΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΤΡ
27ΣΑΤΡΤΕ
28ΚΥΤΕΠΕ
29ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕΠΑΡ
30ΤΡΣΑ
31ΤΕΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
1ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΤΕΣΑ
2ΤΡΠΕΚΥ
3ΤΕΠΑΡΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
4ΠΕΣΑΤΡ
5ΠΑΡΚΥΤΕ
6ΣΑΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕ
7ΚΥΤΡΠΑΡ
8ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΤΕΣΑ
9ΤΡΠΕΚΥ
10ΤΕΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
11ΠΕΣΑΤΡ
12ΠΑΡΚΥΤΕ
13ΣΑΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕ
14ΚΥΤΡΠΑΡ
15ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΤΕΣΑ
16ΤΡΠΕΚΥ
17ΤΕΠΑΡΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
18ΠΕΣΑΤΡ
19ΠΑΡΚΥΤΕ
20ΣΑΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΠΕ
21ΚΥΤΡΠΑΡ
22ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΤΕΣΑ
23ΤΡΠΕΚΥ
24ΤΕΠΑΡΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
25ΠΕΣΑΤΡ
26ΠΑΡΚΥΤΕ
27ΣΑΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕ
28ΚΥΤΡΠΑΡ
29ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΤΕΣΑ
30ΤΡΠΕΚΥ
31ΠΑΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΠΕΚΥ
2ΤΡΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
3ΤΕΣΑΤΡ
4ΠΕΚΥΤΕ
5ΠΑΡΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕ
6ΣΑΤΡΠΑΡ
7ΚΥΤΕΣΑ
8ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕΚΥ
9ΤΡΠΑΡΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
10ΤΕΣΑΤΡ
11ΠΕΚΥΤΕ
12ΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΠΕ
13ΣΑΤΡΠΑΡ
14ΚΥΤΕΣΑ
15ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕΚΥ
16ΤΡΠΑΡΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
17ΤΕΣΑΤΡ
18ΠΕΚΥΤΕ
19ΠΑΡΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕ
20ΣΑΤΡΠΑΡ
21ΚΥΤΕΣΑ
22ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΠΕΚΥ
23ΤΡΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
24ΤΕΣΑΤΡ
25ΠΕΚΥΤΕ
26ΠΑΡΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕ
27ΣΑΤΡΠΑΡ
28ΚΥΤΕΣΑ
29ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕΚΥ
30ΤΡΠΑΡΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
31ΤΕΣΑ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΤΡΠΑΡΚΥ
2ΤΕΣΑΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
3ΠΕΚΥΤΡ
4ΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΤΕ
5ΣΑΤΡΠΕ
6ΚΥΤΕΠΑΡ
7ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕΣΑ
8ΤΡΠΑΡΚΥ
9ΤΕΣΑΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
10ΠΕΚΥΤΡ
11ΠΑΡΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΤΕ
12ΣΑΤΡΠΕ
13ΚΥΤΕΠΑΡ
14ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΠΕΣΑ
15ΤΡΠΑΡΚΥ
16ΤΕΣΑΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
17ΠΕΚΥΤΡ
18ΠΑΡΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΤΕ
19ΣΑΤΡΠΕ
20ΚΥΤΕΠΑΡ
21ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΠΕΣΑ
22ΤΡΠΑΡΚΥ
23ΤΕΣΑΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
24ΠΕΚΥΤΡ
25ΠΑΡΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣΤΕ
26ΣΑΤΡΠΕ
27ΚΥΤΕΠΑΡ
28ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΠΕΣΑ
29ΤΡΠΑΡΚΥ
30ΤΕΣΑΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
31ΠΕΤΡ