ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 – Νεο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 1ο ΔΙΜΗΝΟ 2022