ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας αποστέλλουμε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εις μνήμην των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ

Εκ του ΠΦΣ