Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει άρθρα για τα φαρμακεία

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση  αναφορικά με τη ψήφιση του Νομοσχεδίου  του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν  στα φαρμακεία.

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει άρθρα για τα φαρμακεία

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου Υ.Υ