ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΑΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα φαρμακεία μας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 ΦΕΚ B 2763_02.06.2022_ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Εκ του ΠΦΣ