Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιστολή προς ΦΣ για υποχρέωση εγγραφής φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

 

Εκ του ΠΦΣ