ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας αποστέλλουμε  ενημέρωση για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης του Ταμείου της Τρ. Ελλάδος με τον ΠΦΣ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκ του ΠΦΣ