ΤΥΠΕΤ – ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ