ΤΥΠΕΤ: Ανακοίνωση για ένταξη του Ταμείου στο σύστημα της άυλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ

Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την ένταξή του στο σύστημα της άυλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ απέστειλε το ΤΥΠΕΤ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο: ΕΝΤΑΞΗ ΤΥΠΕΤ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ