Σχετικά με την έκδοση συνταγών μέσω αριθμού ΠΑΥΠΕΚ

Σας κοινοποιούμε  επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τις εταιρείες κατασκευής  προγραμμάτων φαρμακείου αναφορικά με την έκδοση συνταγών μέσω αριθμού ΠΑΥΠΕΚ.

Σχετικά με την έκδοση συνταγών μέσω αριθμού ΠΑΥΠΕΚ

Εκ του ΠΦΣ