ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με τις νέες οδηγίες για τη χρήση μάσκας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 

Εκ του ΠΦΣ