Συστάσεις για την κατάθεση συνταγών Ιουλίου βάσει των σφαλμάτων τα οποία εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του ΤΕΕΣ για την υποβολή του Ιουνίου

Σας αποστέλλουμε έγγραφο αναφορικά με Συστάσεις για την κατάθεση συνταγών Ιουλίου βάσει των σφαλμάτων τα οποία εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του ΤΕΕΣ για την υποβολή του Ιουνίου

Παρακαλώ πολύ ενημερώστε τα μέλη σας

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΤΕΕΣ

Εκ του ΠΦΣ