ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ
Ύστερα από τηλ. επικοινωνία με την κα Τραχήλη Αθηνά , Πρόεδρο του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης ναρκωτικών φαρμάκων από κτηνιάτρους, παραθέτουμε τα εξής :
Όσον αφορά τους κτηνιάτρους, η παράγραφος δ.) του Π.Δ. 148/2007 παρέμεινε σε ισχύ, και ως εκ τούτου, ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή : «…δ.) η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ