Συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων με τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου

Σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων με τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων

Εκ του ΠΦΣ