ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2022 τίθεται σε ισχύ η Συλλογική Σύμβαση με την Τράπεζα της Ελλάδας και σας επαναπροωθούμε τις σχετικές ενημερώσεις.

Σ.Σ. ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιστολή προς ΦΣ για σύναψη σύμβασης με Ταμείο Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος

Εκ του ΠΦΣ