ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου του ΠΦΣ αναφορικά με τη συμμετοχή των φαρμακείων στην εγγραφή των πολιτών στον προσωπικό ιατρό

Δ.Τ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

 

Εκ του ΠΦΣ