Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου για τα φαρμακεία και στοιχεία αποστολής φυσικού αρχείου συνταγών για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με τα  στοιχεία έκδοσης τιμολογίου για τα φαρμακεία και στοιχεία αποστολής φυσικού αρχείου συνταγών για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο