ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Σας αποστέλλουμε έγγραφο με σημαντικές επισημάνσεις για την παραλαβή των συνταγών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ