ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με σεμινάρια για τον τακτικό έλεγχο των συνταγών φαρμάκων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Εκ του ΠΦΣ