Π.Φ.Σ. Οφείλουμε ΟΛΟΙ να συμβάλλουμε στην αύξηση της κάλυψης του αντιγριπικού εμβολιασμού της χώρας

Σας αποστέλλουμε την απάντηση του ΠΦΣ στον ΙΣΑ για τι θέμα του αντιγριπικού εμβολιασμού

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ.doc

 

Εκ του ΠΦΣ