Πρόσκληση στο 3ο Συμπόσιο Φαρμακοποιών ΠΦΣ – ΙΔΕΕΑΦ, Κυριακή 21 Νοεμβρίου