Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως 13/11/2022