ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια φαρμάκων από φαρμακεία με έδρα το νομό Μεσσηνίας στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών του ιδρύματος “Η στέγη της εκκλησίας”

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο