ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ “ΟΖEMPIC ΙΝJ.SOL.”

Σας στέλνουμε Δελτίο Τύπου για τα προβλήματα που υπάρχουν στη διάθεση του σκευάσματος Ozempic inj.sol και τα προβλήματα που υπάρχουν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ “ΟΖEMPIC ΙΝJ.SOL.”

Εκ του ΠΦΣ