Πορεία Εκκαθάρισης και πληρωμής του 95% μηνός Σεπτεμβρίου & του 5% μηνός Ιουλίου

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής του 95% μηνός Σεπτεμβρίου & του 5% μηνός Ιουλίου.

Πορεία Εκκαθάρισης και πληρωμής του 95% μηνός Σεπτεμβρίου του 5% μηνός Ιουλίου

 

Εκ του ΠΦΣ