ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΔΙ

Σας αποστέλλουμε επιστολή αναφορικά με την  παρέμβαση του ΠΦΣ σχετικά με τις περικοπές σε έντυπα διενέργειας εμβολιασμού από ορισμένες ΠΕΔΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΔΙ

Εκ του ΠΦΣ