ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε δημοσιεύματα αναφορικά με τις παρεμβάσεις του ΠΦΣ για το θέμα των ελλείψεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Εκ του ΠΦΣ