ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου  Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο δίνεται παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι της 30 Αυγούστου 2022 και καταβολή πρώτης και δεύτερης δόσης φόρου εισοδήματος μέχρι της 31 Αυγούστου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ 

Εκ του ΠΦΣ