ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για παράταση στην υποβολή συνταγών μηνός Δεκεμβρίου μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ