Παρατάσεις όλων των έκτακτων μέτρων τα οποία αφορούν στα φαρμακεία

Κατατέθηκε στη διαβούλευση της Βουλής και αναμένεται να ψηφισθεί  εντός των επόμενων ημερών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρατάσεις όλων των έκτακτων μέτρων τα οποία αφορούν στα φαρμακεία μας, τα οποία είχαν παραταθεί έως τις 30.09.23, μεταξύ αυτών και η παράταση των συνταγών. Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται η παράταση όλων των μέτρων έως τις 31.12.23. Αναλυτική ενημέρωση θα σας σταλεί με τη ψήφιση του νομοσχεδίου.

Εκ του ΠΦΣ