Παράταση Συνταγογράφησης Σκιαγραφικών με την ίδια διαδικασία

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά  με την παράταση Συνταγογράφησης Σκιαγραφικών μέχρι 1.3.2023  με την ίδια διαδικασία.

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Εισαγωγή φιλτρων στο ΣΗΣ για σκιαγραφικά προϊόντα

Εκ του ΠΦΣ