Ο καθοριστικός ρόλος του φαρμακοποιού στον εμβολιασμό και στη βελτίωση της μικροβιακής αντοχής στον πληθυσμό της κοινότητας – Τι ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με τον  καθοριστικό  ρόλο του φαρμακοποιού στον εμβολιασμό και στη βελτίωση της μικροβιακής αντοχής στον πληθυσμό της κοινότητας και  τι ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο καθοριστικός ρόλος του φαρμακοποιού στον εμβολιασμό και στη βελτίωση της μικροβιακής αντοχής στον πληθυσμό της κοινότητας

Εκ του ΠΦΣ