ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του Υπ. Υγείας αναφορικά με τον ορισμό ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων βοηθών φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Εκ του ΠΦΣ