ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ2-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ

Σας αποστέλλουμε οδηγό εκτύπωσης πιστωτικών τιμολόγιων για τις βεβαιώσεις αυτόματης επιστροφής της υποκατηγορίας Μ2 -αναπνευστικά

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ2-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ

Εκ του ΠΦΣ