ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΚ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας αποστέλλουμε  οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση των απλών και Φ.Υ.Κ. συνταγών του ΑΤΠΣΥΤΕ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΥΚ ΑΤΠΣΥΤΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΤΠΣΥΤΕ

 

Εκ του ΠΦΣ