ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Φ.Υ.Κ. ΤΟΥ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε

Σας αποστέλλουμε έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την εκτέλεση συνταγών ΦΥΚ. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ