Οδηγία από την ΗΔΙΚΑ για επανεκτέλεση συγκεκριμένων συνταγών που αφορούν τη συνταγογράφηση ανασφαλίστων

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με οδηγία από την ΗΔΙΚΑ για επανεκτέλεση συγκεκριμένων συνταγών που αφορούν τη συνταγογράφηση ανασφαλίστων.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΔΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Εκ του ΠΦΣ