Νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4999/2022 που αφορούν τα φαρμακεία

Σας αποστέλλουμε έγγραφο αναφορικά με τις Νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4999/2022 που αφορούν τα φαρμακεία.

Επιστολή προς ΦΣ για νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα φαρμακεία εταιρείες ειδικού τύπου 

Εκ του ΠΦΣ