ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 95% ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΠΛΗΡΩΜΗ

Σας αποστέλλουμε νεότερη ενημέρωση για την πορεία της πληρωμής της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουνίου για τα φαρμακεία που δεν εξοφλήθηκαν και με την 2η πληρωμή(διαφορές τιμολογίων, λανθασμένα τιμολόγια και άλλοι λόγοι).

 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 95% ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΠΛΗΡΩΜΗ

Εκ του ΠΦΣ