ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Σ.Η.Σ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31.3.24

Σας αποστέλλουμε νεότερη ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με τη
λειτουργικότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης την Κυριακή
31.03.2024.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Σ.Η.Σ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31.3.24

Εκ του ΠΦΣ