ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε την τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 4675/2020 (A’54) αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων.

ΑΡΧΕΙΑ

ΑΡΘΡΑ 13 & 16 ΤΗΣ ΠΝΠ 10.08.2020

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ