ΝΕΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗΣΥΦΑ

Αθήνα 3.10.2022

Αρ. Πρωτ. 4060

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των από 3.08.2022 & 2.09.2022 ενημερώσεων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, σας αποστέλλουμε κατάλογο με τις νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ  προκείμενου να ελεγχθεί αν τα μηχανογραφικά προγράμματα των φαρμακείων έχουν προβεί στο σχετικό update των λογισμικών τους.

Η ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο θα είναι άμεση μόλις λαμβάνεται η σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που είναι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και  διακινούν τα ΜΗΣΥΦΑ.

ΝΕΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗΣΥΦΑ

Με Εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ