Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας που αφορούν τα φαρμακεία.

Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας

Εκ του ΠΦΣ