Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας που αφορούν τα φαρμακεία

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω της πανδημίας που αφορούν τα φαρμακεία.

Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας που αφορούν τα φαρμακεία

Εκ του ΠΦΣ