ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022

Σας αποστέλλουμε το μνημόνιο ενεργειών για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022

Εκ του ΠΦΣ