Μεταβολή ΦΠΑ στο 6% για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος