Μέτρα της υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/2021 ΚΥΑ για τα φαρμακεία

Σας αποστέλλουμε έγγραφο αναφορικά με τα μέτρα της υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/2021 ΚΥΑ για τα φαρμακεία.

Επιστολή προς ΦΣ για νέα μέτρα ΚΥΑ (06.11-22.11.2021)

Εκ του ΠΦΣ