ΚΥΑ ορισμού αμοιβής 10€ για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού

Σας αποσττέλλουμε ενημέρωση αναφορρικά με την αμοιβή 10€   για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού.

ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 10 ΕΥΡΩ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εκ του ΠΦΣ