ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ενόψει της κατάθεσης συνταγών μηνός Αυγούστου εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους για την κατάθεση του φυσικού αρχείου των συνταγών ανά ημερομηνία εκτέλεσης μέσα σε κάθε υποβολή (φάρμακα, εμβόλια, Λιμ. Σώμα, ΕΚΑΑ) και όχι τυχαία, διότι έχει αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να μην βρίσκουν τις συνταγές που επιλέγονται δειγματοληπτικά προς έλεγχο, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε περικοπή με δικαίωμα ένστασης . Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Εκ του ΠΦΣ