ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ CLAWBACK ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την κατάθεση νομοσχεδίου του Υπ. Υγείας, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει άρθρο για την εφαρμογή  τακτικού ελέγχου στη διάθεση των φαρμάκων από τα φαρμακεία καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με την απαλλαγή των φαρμακείων από την καταβολή clawback για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία ( αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη συμπεριλαμβανομένων και των αισθητήρων μέτρησης και καταγραφής γλυκόζης , όπως και τα παιδικά γάλατα.)

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ CLAWBACK

Εκ του ΠΦΣ